LIPLASTEC

Site name

Uretanové těsnění

SYSTEX
Integrované vstřikování uretanové pěny a plastu

Žádné odlepování
Roztavený plast zatéká do pórů a vytváří silný spoj

Redukce nákladů
Integrovaným vstřikováním se šetří čas nutný pro lepení těsnění

Složité tvary
Je umožněno vstřikování složitých tvarů, neproveditelných ručním lepením těsnění