LIPLASTEC

Site name

Elastomerové těsnění

Integrované vstřikování
Dvoukomponentní vstřikování elastomeru a tvrdého plastu

Žádné odlepování
Natavením je dosaženo silné adheze

Redukce nákladů
Dvoukomponentním vstřikováním se snižuje počet použitých dílů

Nabídka materiálů
V závislosti na účelu výrobku mohou být použity různé materiály